Reklamace

Zboží, které chcete reklamovat, nám zašlete na adresu pro vrácení zboží s kopií faktury a vyplněným reklamačním formulářem.

Zboží musí být čisté, jinak nebude z hygienických důvodů k reklamaci přijato.

Reklamovat nelze zejména:

  • vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena zboží
  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • vadu, kterou kupující sám způsobil mimo jiné nadměrným používáním nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku nebo nevhodným ošetřováním a používáním v rozporu se stanoveným účelem.

 

Adresa pro vrácení zboží:

Jiří Polmann

www.fashionshack.cz

Kobylníky 34

273 74 KLOBUKY

tel.: 703697816

e-mail: info@fashionshack.cz

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ