Vrácení zboží

Zakoupené zboží nám můžete vrátit standardně do 14 dnů, nebo v prodloužené lhůtě 30 dnů. Vrácení v prodloužené lhůtě nelze provést, pokud nám zakoupené zboží nevrátíte ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi.

Zboží, které chcete vrátit, nám zašlete na adresu pro vrácení zboží. Do balíčku můžete přiložit i vyplněný Formulář pro odstoupení od smlouvy, který lze stáhnout níže. Případně nás můžete o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat e-mailem na info@fashionshack.cz . Prosíme, ujistěte se, že máme k dispozici číslo bankovního účtu, na který si přejete vrátit peníze.

Zboží, které chcete vrátit, nezasílejte na dobírku. Zásilky s dobírkou nepřebíráme.

Adresa pro vrácení zboží:

www.fashionshack.cz

Jiří Polmann
Boční 486
273 41 BRANDÝSEK

tel.: 703697816
e-mail : info@fashionshack.cz

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KE STAŽENÍ

 

 

PODROBNÉ INFORMACE  

 

Máte právo odstoupit od smlouvy o nákupu zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů nebo v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás musíte informovat před uplynutím příslušné lhůty (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo zasláním přiloženého formuláře). Přijetí Vašeho rozhodnutí Vám obratem potvrdíme.

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám všechny platby za zboží, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na námi nabízený nejlevnější způsob dodání daného zboží. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčíte jinak. Platbu vrátíme do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, avšak ne dříve než obdržíme vrácené zboží nebo než nám prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět. Nevracíme poplatek účtovaný za platbu dobírkou.

Zboží zašlete zpět na naši adresu pro vrácení zboží do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Nesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Vrácené zboží včetně jeho obalu musí být ve stejném stavu, v jakém jste ho převzal(a), tedy nepoškozené, nenošené, neprané, čisté, bez pachů, s neporušenými visačkami a pečlivě zabalené, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy. Pokud stav vráceného zboží nebude shodný se stavem, v jakém jste ho obdržel(a), nebude možné přistoupit k odstoupení od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů. V případě odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů započteme svůj nárok na náhradu škody na vrácenou kupní cenu.

Z hygienických důvodů nelze odstoupit od smlouvy u nákupu spodního prádla, plavek a zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal.