Podmínky ochrany osobních údajů

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Jiří Polmann

IČ: 01381440

se sídlem: Provaznická 741/88, 700 30 OSTRAVA (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Boční 486, 273 41 BRANDÝSEK

email: info@fashionshack.cz

telefon: 703 697 816

 

Správce provozuje e-shop na webových stránkách www.fashionshack.cz - dále jen jako "Web".

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás za účelem řádné realizace našich služeb a bezproblémového fungování našeho Webu. Své údaje nám poskytujete především prostřednictvím vyhrazených formulářů, během nákupů na našem Webu, přihlášením k odběru našeho newsletteru, registrací svého zákaznického účtu na našem Webu nebo kontaktováním nás, např. prostřednictvím kontaktního formuláře. Vaše údaje rovněž získáváme, když využíváte další služby dostupné na Webu, např. prohlížíte si nabízené produkty.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

A. Zpracování osobních údajů v případě používání Webu

Pokud používáte Web a nejste registrovaným uživatelem (tj. nemáte na Webu založený zákaznický účet), Vaše osobní údaje (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookies nebo jiných podobných technologií) zpracováváme za účelem:

 • poskytování elektronických služeb, ve smyslu zpřístupnění obsahu Webu uživatelům. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy.
 • provádění analýz a statistik o aktivitách a preferencích uživatelů Webu za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem Správce.
 • marketingové účely Správce a jeho partnerů související zejména s prezentací behaviorální reklamy, tj. reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím.

B. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Poskytnutí osobních údajů označených jako povinné je nutné pro přijetí a vyřízení Vašeho dotazu. Poskytnutí dalších údajů (např. v obsahu dotazu) je dobrovolné. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - pro analytické a statistické účely spočívající ve vedení statistik dotazů podaných prostřednictvím kontaktního formuláře za účelem zlepšení funkčnosti Webu.

C. Zpracování osobních údajů v případě registrace zákaznického účtu

Osoby, které se zaregistrují na Webu, jsou požádány o poskytnutí povinných údajů nezbytných k vytvoření a obsluze účtu. Za účelem usnadnění obsluhy můžete dobrovolně poskytnout dodatečné údaje, čímž vyjádříte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • v souvislosti s obsluhou a provozováním zákaznického účtu na Webu. Jedná se o zpracování na základě plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, v případě nepovinných údajů je základem zpracování Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 • pro provádění analýz a statistik o aktivitách a preferencích uživatelů Webu za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem Správce.
 • pro marketingové účely Správce a jeho partnerů související zejména s prezentací behaviorální reklamy, tj. reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím.

D. Zpracování osobních údajů v případě objednání zboží

Osoby, které prostřednictvím Webu odešlou objednávku, jsou požádány o poskytnutí povinných údajů nezbytných k přijetí a realizaci objednávky. Poskytnutí zbývajících údajů je dobrovolné. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • za účelem realizace objednávky. Jedná se o zpracování na základě plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, v případě nepovinných údajů je základem zpracování Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 • za účelem realizace zákonných povinností naložených na Správce, vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů. Jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • pro provádění analýz a statistik o aktivitách a preferencích uživatelů Webu za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem Správce.

E. Zpracování osobních údajů v případě reklamace, vrácení nebo výměny zboží

Osoby, které chtějí reklamovat, vrátit nebo vyměnit zboží, jsou požádány o vyplnění Reklamačního formuláře, případně Formuláře pro vrácení nebo výměnu zboží. Poskytnutí osobních údajů v těchto formulářích není povinné, ale je nezbytné ke správnému vyřízení reklamace či k odstoupení od smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • za účelem vyřízení reklamace. Jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - povinnost Správce vyplývající z ustanovení zákona o záruce za vady prodané věci.
 • za účelem vyřízení vrácení zboží. Jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - povinnost Správce vyplývající z ustanovení zákona o spotřebitelích. Nebo se jedná o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy - pokud jsou základem pro vrácení zboží Obchodní podmínky Webu.
 • za účelem realizace zákonných povinností naložených na Správce, vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů. Jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • pro provádění analýz a statistik o aktivitách a preferencích uživatelů Webu za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem Správce.

 

MARKETING

 

Vaše Osobní údaje zpracováváme za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou spočívat v:

A. Zobrazení marketingového obsahu odpovídajícího Vašim zájmům (behaviorální reklama)

Spolu s našimi partnery zpracováváme Vaše Osobní údaje, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookies a jiných podobných technologií, pro marketingové účely v souvislosti s cílením na Vás pomocí behaviorální reklamy (tj. reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím).

B. Provádění činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronickými prostředky)

Vaše Osobní údaje můžeme využít k zasílání marketingového obsahu prostřednictvím e-mailu (formou newsletteru).
Právním základem zpracování Osobních údajů je u osob, které na Webu Správce objednaly zboží či službu, oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
U osob, které na Webu Správce neobjednaly zboží nebo službu, je právním základem udělení jejich souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz, který zasíláme v každém newsletteru, kontaktováním nás na e-mailové adrese: info@fashionshack.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na Webu Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů v období před jeho odvoláním.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 

Soubory cookies (jinak „cookies”) jsou malé textové soubory uložené a uchovávané v zařízení, jejichž prostřednictvím uživatel používá Web. Cookies shromažďují informace, které usnadňují používání Webu, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si preferencí uživatele a celkově zlepšují jeho zkušenost. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené osobě a zájmům uživatele.

Využíváme následující typy souborů cookies:

A. Nezbytné cookies

Jsou zapotřebí pro správné fungování Webu, například k realizaci objednávky, k automatickému vyplňování adresních údajů při nákupech, umožňují rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a správně mu zobrazit internetovou stránku. Blokování těchto souborů cookies v prohlížeči uživatele může mít za následek nesprávné fungování Webu. Tyto soubory cookies jsou nezbytné a není možné je deaktivovat.

B. Analytické / statistické cookies

Umožňují Správci rozpoznat, jak uživatelé Web používají, a tak identifikovat, které funkce Webu je třeba zlepšit nebo aktualizovat. Informace získané Správcem prostřednictvím analytických souborů cookies jsou anonymní - na jejich základě není Správce schopen identifikovat uživatele, od kterého byly informace získány.
Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

C. Marketingové / reklamní cookies

Používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit tzv. behaviorální reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají zájmu uživatele a jeho online chování.
Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Nastavení svých souhlasů můžete kdykoliv změnit kliknutím na odkaz "Upravit nastavení cookies", který najdete v patičce ve spodní části našeho Webu. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

Některé soubory cookies jsou na Web umístěny externími subjekty - partnery, kteří s námi spolupracují. Aktuální seznam partnerů, se kterými spolupracujeme v rámci používání souborů cookies, spolu s kategoriemi jimi umístěných souborů cookies, najdete v tabulce níže. Podrobné informace v tomto ohledu lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů daného partnera.

Partner Kategorie cookies
Google Analytics Analytika
Microsoft Clarity Analytika
Facebook Reklama
Instagram Reklama
Google Ads Reklama
Heureka Reklama
Sklik Reklama
Zbozi.cz Reklama
Glami Reklama
Modio Reklama

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE

 

Vaše Osobní údaje můžeme předat subjektům, s nimiž spolupracujeme při realizaci námi poskytovaných služeb.

V závislosti na Vámi zvoleném způsobu doručení zakoupeného zboží poskytneme Vaše údaje nezbytné pro doručení jednomu ze subjektů, s nimiž spolupracujeme v rozsahu dodávky:
 Česká pošta, s. p., GLS Czech Republic, s. r. o., DPD CZ, s. r. o.

V závislosti na Vámi zvoleném způsobu platby za zakoupené zboží, poskytneme Vaše údaje nezbytné k odběru nebo provedení platby některému ze subjektů, se kterými spolupracujeme v oblasti zpracování plateb:
 GoPay, s. r. o.

Za účelem rozesílání obchodních sdělení, tzv. newsletterů, poskytneme Vaše údaje našemu poskytovateli mailingových služeb:
 Ecomail.cz, s. r. o.

Vaše Osobní údaje poskytneme i provozovateli e-shopové platformy:
 Shoptet, a.s.

Vaše Osobní údaje můžeme rovněž předat jiným subjektům, se kterými navážeme spolupráci, včetně právních a daňových poradců, jakož i poskytování účetních, IT, logistických a marketingových služeb.
Máme rovněž právo sdělit vybrané informace o uživatelích našeho Webu příslušným orgánům nebo třetím stranám, které podají žádost o takové informace, na základě odpovídajícího právního základu a v souladu s platnými právními předpisy.
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

VAŠE PRÁVA

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedené v těchto podmínkách

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uzamykatelné prostory, přístupová hesla, antivirové programy, zálohy, šifrování a další.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2022.